Missie en visie

De Gemeentelijke Nederlandstalige Bibliotheek van Sint-Gillis is een open huis in Laag Sint-Gillis waar je kunt verblijven, werken, bijleren, studeren, je inspireren, ontspannen en anderen ontmoeten.

De bibliotheek is een gids voor mensen in hun zoektocht naar kennis, ontspanning, creativiteit, zelfontplooiing, reflectie en deelname aan het maatschappelijk debat en samenleven.
Ze biedt in dit kader informatie en ondersteuning aan en organiseert activiteiten.

Ze is een actor in het stimuleren tot actief en bewust burgerschap en in het bouwen aan een duurzame, solidaire en gelijke samenleving.
Dialoog, participatie en respect voor diversiteit staan centraal in haar werking.

De uitgebreide visie-en missietekst kan U hieronder downloaden.

Wil U meer lezen over het Cultuurbeleid waarvan de bibliotheek deel uit maakt, download dan het Cultuurbeleidsplan 2014-2019.