Partners

De bibliotheek maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden.

Naast nauwe samenwerking met het lokaalcultuurbeleid, het brede-schoolbeleid en de Tienerwerking (www.facebook.com/ruben.morichar) werkt de bib samen met Pianofabriek en tal van andere partners. De bib werkt mee aan de opmaak van het Lokaal Cultuurbeleidsplan en tekent mee de contouren van een gemeentelijk cultuurbeleid.

De bib maakt tevens deel uit van BruNO, het netwerk van Nederlandstalige Openbare Bibliotheken in Brussel.  En wordt bovenlokaal ondersteund in haar taken door het Steunpunt Brusselse Bibliotheken, Locus en Bibnet.

Daarnaast werkt ze nauw samen met de Nederlandstalige scholen van Sint-Gillis, namelijk de De Bron, de Sint-Gillisschool en het lokale immersieonderwijs.  

 Andere partners zijn:
- De Lork
- de ‘Groupe Culture de la coordination Sociale’ van het OCMW
- de Franstalige bibliotheek van Sint-Gillis
- La maison du Livre
- BLI:B, de bibliotheek van Vorst
- de Nederlandstalige kinderdagverblijven van Sint-Gillis
- Foyer
- het Huis van het Nederlands.

De bibliotheek staat open voor andere samenwerkingsverbanden en partnerschappen.